Vad är BMI?

BMI - Body Mass Index

Vad är BMI?

BMI mäter förhållandet mellan din vikt och längd. Detta är ett enkelt sätt att ta reda på om hur din vikt står sig, och om du väger för mycket eller för lite.

Internationella riktlinjer för kroppsvikt

 • Undervikt – BMI under 18,5
 • Normalvikt – BMI 18,5-24,9
 • Övervikt – BMI 25-29,9
 • Fetma – BMI över 30

Vad ska BMI ligga på?

Ett normalt BMI ligger, som du sett ovan, på 18,5-24,9. De värden som ligger under eller över det normala kan ibland leda till olika sorters hälsorisker.

Hälsorisker vid högt BMI

 • Diabetes typ 2
 • Högt blodtryck
 • Insjuknande i Covid-19
 • Artros
 • Cancer
 • Svårare att bli gravid
 • Infertilitetsproblem
 • Risk att dö i förtid

Hälsorisker vid lågt BMI

 • Magsmärtor
 • Sömnproblem
 • Svårläkta sår och infektioner
 • Anemi
 • Blodtryck kan bli ohälsosamt låga
 • Depression och nedstämdhet
 • Undernäring
 • Ätstörningar

Övervikt och fetma fortsätter öka

I en bild på en tabell från folkhälsomyndigheten.se kan vi se att utvecklingen av fetma och övervikt ständigt ökar. Det är därför viktigt att börja ha koll på sitt BMI och bidrar till att hålla denna på en bra nivå – för hälsans skull.

Hur räknar man ut BMI?

För att räkna BMI på egen hand använder du en matematisk formel. Du delar din kroppsvikt (kilo) med din längd (meter) i kvadrat. Ett exempel på uträkning som är tagen från kry.se kan du se nedan.

”En person som väger 85 kilo och är 185 centimeter lång delar 85 med 1,85 x 1,85 – det vill säga 85 delat med 3,4225. Det ger ett BMI på 24,8.”

Vad är mitt BMI? – ta hjälp av en BMI-räknare

Orkar du inte räkna själv, kan du på kirurgkliniken.se snabbt och enkelt räkna ut BMI genom en kalkylator. Det är ett enkelt sätt att snabbt få en indikation på hur ditt BMI är.

Bidra själv till bra BMI

För att hålla en normalvikt och ha ett normalt midjemått bör du prioritera hälsosam mat och mycket fysisk aktivitet. Nedan ser du övergripande råd du kan ta med dig för att hålla bra BMI.

 • Balanserad kost
 • Fysisk aktivitet
 • Regelbunden sömn
 • Undvika onödig stress
 • Måttligt med alkohol
 • Avstå rökning