Andra kampanjer

Ätstörningar drabbar alla åldrar och vi ser att allt fler barn söker vård för att få hjälp. Denna ”hemliga” sjukdom måste komma fram i ljuset och bli synlig. Ett sätt är att bedriva olika kampanjer, så som Miss Skinny som fick ett stort genomslag, och här berättar vi lite mer om några av de kampanjer om ätstörningar som kanske ansetts vara chockerande men som på ett bra sätt hjälper till att öppna ögonen på folk för att ätstörningar finns mitt ibland oss och att det är ett problem vi måste ta på allvar.

No Anorexiakampanjen

Bild: Oliviero Toscani – Nolita

Mannen bakom kampanjen No Anorexia är den kände modefotografen Oliviero Toscani som efter att ha sett hur många unga kvinnor som far illa inom modebranschen tack vare ätstörningar bestämde sig för att göra något chockerande.

På bilderna ser vi modellen Isabelle Caro, en fransk ung kvinna som då hade kämpat mot sjukdomen i över 15 år. Dessa bilder sattes upp på stora anslagstavlor för att visa upp baksidan av att ha ätstörningar och ansågs vara kontroversiella då de visar för mycket. Isabelle själv var själv drivande i att visa upp bilderna då hon tyckte att alla måste få se hur skadlig sjukdomen är för kroppen. Hon avled år 2010 på grund av sin sjukdom.

Anorexi Bulimi kontakt

Martin Stedhammar, som då jobbade som kreativ designer på Grey Stockholm, och Oskar Bård från Hobbyfilm skapade den här kampanjen. Syftet var att öka medvetenheten kring anorexi och bulimi och samtidigt få folk att donera pengar till gruppen Anorexi/Bulimi-kontakt. Filmen visar verkligheten för många unga flickor i Sverige och hur snedvriden ens egen kroppsuppfattning kan vara när man lider av ätstörningar.

Ätstörningar – Kontroll man förlorar kontrollen över!

Man skulle kunna tro att det inte behövs kampanjer så som dessa, att det bara är att säga till de som är för magra att de behöver äta mer. Det är tyvärr inte så enkelt. Att bryta sitt mönster av ätstörningar är inte enkelt. För dig som är anhörig kan det vara svårt att hjälpa till, svårt att veta hur man ska göra för att ens nära och kära inte själva ska falla in i sjukdomen och fara illa. Det viktigaste är att man har en öppen dialog, att man pratar med sina barn tidigt om vad ätstörningar är för något så att de själva får en insikt tidigt och då förhoppningsvis inte får felaktiga kroppsideal.

För dig som är anhörig kan det vara svårt att hjälpa till, svårt att veta hur man ska göra för att ens nära och kära inte själva ska falla in i sjukdomen och fara illa. Det viktigaste är att man har en öppen dialog, att man pratar med sina barn tidigt om vad ätstörningar är för något så att de själva får en insikt tidigt och då förhoppningsvis inte får felaktiga kroppsideal.

Det går framåt i modebranschen

Just modeller, och de ideal de stått för, har länge varit en av källorna tillsjukdomen och de har idag börjat inse detta och går sakta mot en förändring till det bättre. Ledande i detta är Frankrike där en lag har trätt i kraft som bestämmer hur smal en modell får lov att vara! Modeller i Frankrike måste idag kunna uppvisa ett utlåtande från en läkare som säger att de är hälsosamma och inte lider av ätstörningar. Liknande lagar finns även i Italien, Spanien och Israel och vi hoppas att det snart blir en global regel! 

Andra växande sjukdomar hos unga

Anorexi och bulimi håller tyvärr på att bli folksjukdomar. Vårt samhälle stressar ut människor på oilika sätt och för att återta kontrollen eller fly sig själv drar vi på oss mycket allvarliga sjukdomar. Utmattingsyndrom är inte ovanligt bland unga idag. 

Att ungdomar faktiskt blir beroende av sociala medier är nu ett faktum. Än finns det inte jättemycket forskning men det likställs med att vara beroende till droger och alkohol. I Sverige ligger vi i framkant med att förhindra och bota problemet. Läs mer om sociala medie beroende på sverigesradio.se